Chính sách đổi trả

1. Vấn đề đổi đàn Piano sau khi mua: ( Chưa bị gãy vỡ trong khi sử dụng trừ các lỗi kỹ thuật phải bảo hành )

-1.1 Trong tuần đầu tiên khách hàng muốn chuyển đổi đàn sang dòng cao cấp khách chịu phí vận chuyển 2 chiều

- từ 3 tháng trở xuống giảm 20% phí hao mòn của đàn cũ + phí vận chuyển 2 chiều

- Trong thời gian bảo hành giảm 25% phí hao mòn đàn cũ + phí vận chuyển 2 chiều

- Sau thời gian bảo hành nếu đàn không lỗi giảm 30% phí hao mòn đàn + Phí vận chuyển 2 chiều

1.1 Trong tuần đầu tiên khách hàng muốn chuyển đổi sản phẩm sang sản phẩm cùng giá hoặc thấp hơn nếu hàng không lỗi khách chịu 5% + phí vận chuyển 2 chiều, hàng lỗi khách chịu vận chuyển 2 chiều.

- từ 3 tháng trở xuống giảm 30% phí hao mòn của đàn cũ + phí vận chuyển 2 chiều

- Trong thời gian bảo hành giảm 35% phí hao mòn đàn cũ + phí vận chuyển 2 chiều

- Sau thời gian bảo hành nếu đàn không lỗi giảm 40% phí hao mòn đàn + Phí vận chuyển 2 chiều

2. Vấn đề bán lại sản phẩm đã mua ( Đủ điều kiện không gãy vỡ trong quá trình sử dựng ( Khách chịu phí vận chuyển )

- Trong tuần đầu khách chịu 25% giá trị SP (đã bao gồm phí đóng gói, hao mòn, lên đơn...) 

-Từ 3 tháng trở xuống trừ 40% giá trị SP

-Còn bảo hành trừ 45% tổng giá trị sp

-Sau bảo hành ( có thể hỗ trợ mua lại tùy vào tình trạng sản phẩm )

3.1 Vấn đề lưu kho

  • 1 tháng lưu kho cty nhận cọc 500k

  • lưu kho trên 1 tháng phải thanh toán tiền trước 100%

  • Được lưu kho tối đa 3 tháng. Nếu sau 3 tháng khách không lấy sản phẩm hoàn về cty ( Khách chịu 25% giá trị sản phẩm, đã bao gồm phí bảo quản, vốn lưu động )

Yêu thích 0
So sánh