Chính sách bảo hành

Các sản phẩm mua tại Cell piano sẽ được bảo hành miễn phí kể từ ngày mua cho đến hết thời gian bảo hành.

1. Các lỗi kỹ thuật như: Sụt phím, lỗi pedan, lỗi phần mềm, các vấn đề về mạch . . .

2. Còn trong thời hạn bảo hành, có phiếu bảo hành

Lưu ý: Ngoại trừ những hư hỏng do sử dụng bị bào mòn, gẫy, vỡ phần cứng, hoặc những thiệt hại ngẫu nhiên. . . 

Yêu thích 0
So sánh