Bảo Hánh và đổi trả hàng

Vấn đề đổi đàn Piano sau khi mua: (Khách Hàng chỉ chịu vận chuyển 2 chiều)

-Vừa lấy 1 tuần sau đó chuyển sang dòng cao cấp.

- từ 3 tháng trở xuống giảm 15% phí hao mòn của đàn cũ

- Trong thời gian bảo hành giảm 20% phí hao mòn đàn cũ

- Sau thời gian bảo hành nếu đàn không lỗi giảm 25% phí hao mòn đàn cũ

4. Vấn đề trả lại hàng ( Khách chịu 2 chiều vận chuyển )

- Trong tuần đầu khách chịu 10% giá trị SP (đã bao gồm phí đóng gói, hao mòn, lên đơn...) 

-Từ 3 tháng trở xuống 25% giá trị SP

-Còn bảo hành 30%

-Sau bảo hành ( cty không còn trách nhiệm phải mua lại nhưng sẽ hỗ trợ mua lại tùy vào tình trạng sản phẩm và giảm khoảng 35% giá trị SP)

4.1 Vấn đề lưu kho

  • 1 tháng lưu kho cty nhận cọc 500k

  • lưu kho trên 1 tháng phải thanh toán tiền trước 100%

  • Được lưu kho tối đa 3 tháng. Nếu sau 3 tháng khách không lấy sản phẩm hoàn về cty ( Khách chịu 25% giá trị sản phẩm, đã bao gồm phí bảo quản, vốn lưu động )

Yêu thích 0
So sánh